Køge Fugleforening omtales i to engelske blade, Foreign Birds og Cage & Aviary Birds

Den kendte fuglebogsforfatter, Rosemary Low, har skrevet en artikel, om Køge Fugleforenings udstilling 2021. Artiklen er bragt i to engelske fugleblade,  Foregin Birds, samt i det kendte engelske fugleblad Cage & Aviary Birds - ,   

Du kan se artiklen fra Cage & Aviary Birds side et her, og side to her

Og fra Foreign Birds her.