Information Til Medlemmerne

På denne side vil du finde meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne. Siden vil indeholde informationer om møder, som bestyrelsen deltager i, samt interne informationer i vores forening.               

Siden er ikke en debat side, men beregnet som en hurtig måde, at informere medlemmerne på, om div. ting, som ikke kan bringes i vores blad. Enten pga. af overskredet deadline, eller fordi det er emner, som kun vedrører medlemmerne i Køge Fugleforening. Har du emner som du mener, bør tages op på div. møder, så send en mail til bestyrelsen.