• En fantastisk verden af eksotiske fugle

Køge Fugleforening

Køge Fugleforening blev stiftet den 13. december 1934 og er hermed en af de ældste fugleforeninger af sin art i Danmark. Foreningen er med sine 125 medlemmer, en af landets største foreninger. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til hold af især tropiske fugle.

Dette formål opnås ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag om forskellige relevante emner som f.eks. foder, opdræt, sygdomme, volierebygning, men også rejsebeskrivelser fra ture til fuglenes naturlige levesteder står på programmet.

Endvidere afholder foreningen en række andre arrangementer - flerdagsture til danske såvel som udenlandske interessefæller, besigtigelsesture hos medlemmerne, festlige sammenkomster og ikke mindst foreningens to største aktiviteter, den årlige fugleudstilling i oktober måned, samt den store "Fuglebørs i Køge" i februar måned. Begge arrangementer besøges hvert år af flere tusind mennesker fra både Danmark og udlandet.

 

Køge Fugleforening omtales i to engelske blade, Foreign Birds og Cage & Aviary Birds

Den kendte fuglebogsforfatter, Rosemary Low, har skrevet en artikel, om Køge Fugleforenings udstilling 2021. Artiklen er bragt i to engelske fugleblade,  Foregin Birds, samt i det kendte engelske fugl...
Læs mere

Dansk Fuglehold, Danmarks største blad om fuglehold

Dansk Fuglehold er Danmarks største, ældste og mest alsidige blad om fugle, der opdrættes under beskyttede forhold. NYT NUMMER AF DANSK FUGLEHOLD Du kan du indbetale 490 kr. på nedenstående link ell...
Læs mere