Indmeldelse

 

Kontingent 2024

Senior (Grund kontingent) 430 kr.
Junior (under 16) 355 kr.
Folkepensionist 355 kr.
Ægtepar / samlevende 760 kr.
Samlevende folkepensionister   610 kr.
Samlevende senior/folkepensionist 685 kr.

 

Beregning af kontingent foregår på følgende måde:

Grundkontingent (senior kontingent 2024) = 430 kr. På dette kontingent gives 75 kr. i rabat til folkepensionister og juniorer, samt 50 kr. pr. person ved bofællesskab.

Foreningsåret går fra 1. januar til 31 december. Det er den status du har 1. januar, som afgør hvilke kontingent, du skal betale for resten af foreningsåret.

Sidste rettidige indbetaling (i henhold til lovene, paragraf 3.) er 15. januar. 

Indmeldelse i Køge Fugleforening kan gøres på flere måder:

Nedenstående indmeldelsesblanket kan udskrives og sendes til: Køge Fugleforening v/ Inge Christensen, Boholtevej 52,1., DK-4600 Køge

Man kan benytte "online" blanketten til indmeldelse i Køge Fugleforening.

Eller man kan også indbetale kontingentet via netbank: Nordea Bank reg.nr.: 1436 konto nr.: 1365 663 692. Det er her VIGTIGT, at man påføre dit/jeres navn, type af medlemskab SAMT teksten "Nyt medlem".

Skulle du ønske at benytte dig af et girokort, kan dette rekvireres hos kassereren. Send en mail herom til mail@koege-fugleforening.dk eller ring på tlf. 21283085. Har du spørgsmål til udfyldelsen af blanketterne er du velkommen til at ringe eller sende en e-mail: Køge Fugleforening

Indmeldelsesblanket (pdf format) 

Indmeldelsesblanket (Word format) 

 

Hvis medlemsskabet drejer sig om to personer, skrives navn på samboende/ægtefælle ind under beskeder, nederst i skemaet
Benyttes hvis du er over 16 år og ikke pensionist
Benyttes hvis du er under 16 år
Benyttes hvis du er folkepensionist,.
Benyttes hvis man er to pensionister, samboende eller ægtefælle på samme adresse -
Benyttes hvis man er to seniorer, samboende eller ægtefælle på samme adresse
Benyttes hvis man er en seniorer samt en pensionist, samboende eller ægtefælle på samme adresse