• En fantastisk verden af eksotiske fugle

Køge Fugleforening

Køge Fugleforening blev stiftet den 13. december 1934 og er hermed en af de ældste fugleforeninger af sin art i Danmark. Foreningen er med sine 125 medlemmer, en af landets største foreninger. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til hold af især tropiske fugle.

Dette formål opnås ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag om forskellige relevante emner som f.eks. foder, opdræt, sygdomme, volierebygning, men også rejsebeskrivelser fra ture til fuglenes naturlige levesteder står på programmet.

Endvidere afholder foreningen en række andre arrangementer - flerdagsture til danske såvel som udenlandske interessefæller, besigtigelsesture hos medlemmerne, festlige sammenkomster og ikke mindst foreningens to største aktiviteter, den årlige fugleudstilling i oktober måned, samt den store "Fuglebørs i Køge" i februar måned. Begge arrangementer besøges hvert år af flere tusind mennesker fra både Danmark og udlandet.

 


System.ArgumentOutOfRangeException: Index and length must refer to a location within the string. Parameter name: length at System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) at ASP._Page_Views_Partials_Fragments_NewsAndAd_template_cshtml.Execute() in d:\nhlweb\Propellos\koege-fugleforening.dk\www\Views\Partials\Fragments\NewsAndAd\template.cshtml:line 71 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) at System.Web.Mvc.Html.RenderPartialExtensions.RenderPartial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model) at ASP._Page_Views_defrag_cshtml.Execute() in d:\nhlweb\Propellos\koege-fugleforening.dk\www\Views\defrag.cshtml:line 61