Sidste nyt om fugleinfluenza marts 2021

 

Der er næsten dagligt meldinger om nye udbrud af fugleinfluenza, af den lidt mere alvorlige type H5N8. Der har været udbrud i hele landet, både i mindre fuglehold, f.eks. i Valby i København. Men også store besætninger er ramt mange steder, lige fra Bornholm i øst til Nordjylland i Vest. I de senere dage har der været flere udbrud på Vestsjælland. Vi bringer derfor et direkte link, til Fødevareministeriets hjemmeside. så man kan læse mere, om de regler som man skal følge. Samt hvilke forholdsregler man kan tage for at undgå at få sit fuglehold smittet.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202021/Pas-p%C3%A5-fugleinfluenza-og-p%C3%A5-dine-h%C3%B8ns.aspx

 

 

Til orientering. Hvilke regler gælder vedr. vores hold af fugle i fangenskab.
Poul Jørgensen fra Cites, og miljø har sendt følgende:
Bekendtgørelse om særlige forebyggende foranstaltninger for fjerkræ og andre fugle i fangenskab overfor aviær influenza.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1563
Især henvises til  § 3 og 4
§ 3. Brugeren skal sikre at fjerkræ og andre fugle i fangenskab holdes under iagttagelse af en af følgende forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza: 1) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes indendørs. 2) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med overdækning af fast tag. 3) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med net eller trådoverdækning, hvor afstanden mellem trådene højest må være 20 cm, og trådtypen skal være farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm. Stk. 2. Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen, der er dækket af en trækrone og eller en større tættere busk. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning i stk. 1, nr. 2 og 3.
§ 4. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab, der holdes i indhegninger på 40 m2 eller derunder er undtaget fra kravene i § 3.