Sidste nyt om fugleinfluenza december 2020

Til orientering. Hvilke regler gælder vedr. vores hold af fugle i fangenskab.
Poul Jørgensen fra Cites, og miljø har sendt følgende:
Bekendtgørelse om særlige forebyggende foranstaltninger for fjerkræ og andre fugle i fangenskab overfor aviær influenza.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1563
Især henvises til  § 3 og 4
§ 3. Brugeren skal sikre at fjerkræ og andre fugle i fangenskab holdes under iagttagelse af en af følgende forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza: 1) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes indendørs. 2) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med overdækning af fast tag. 3) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med net eller trådoverdækning, hvor afstanden mellem trådene højest må være 20 cm, og trådtypen skal være farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm. Stk. 2. Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen, der er dækket af en trækrone og eller en større tættere busk. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning i stk. 1, nr. 2 og 3.
§ 4. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab, der holdes i indhegninger på 40 m2 eller derunder er undtaget fra kravene i § 3.