LDF gør indsigelser mod gebyr på CITES

NYT FRA

CITES, miljø- og veterinærkonsulenten informerer

450 kr. i gebyr for et CITES-certifikat samt digital ansøgning af certifikater

 Pr. 1. juli 2021 har Miljøstyrelsen indført 2 nye bestemmelser i Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

Den ene er, at der fremover kun kan ansøges om CITES-certifikater digitalt. En metode, der allerede har været anvendt et par år, når man har skullet ansøge om CITES-certifikater, men tidligere har det været muligt i stedet at indsende ansøgningen på papir.

Det kan man ikke længere, og dermed er også CITES området gået helt digitalt, som så mange andre steder i samfundet. LDF’s lokalforeninger har uden tvivl en opgave med at bistå de medlemmer, der ikke har udstyr eller de færdigheder, der skal til for at betjene sig af de elektroniske værktøjer.

Bestemmelsen om digital ansøgning blev i marts måned 2021 sendt i høring af Miljøstyrelsen til 158 høringsberettigede organisationer og foreninger sammen med en ny bestemmelse om gebyrer på CITES certifikater.

I LDF fik vi ikke reageret på høringen. Det samme skete for Nordisk Herpetologisk Forening (Danmarks landsorganisation for krybdyr) og 153 andre høringsberettige organisationer. Kun 3 høringsberettige, Erhvervsstyrelsen, Institut for menneskerettigheder og et firma, der importerer koraller sendte høringsbidrag

Der burde have ringet en klokke hos Miljøstyrelsen om problemer med det udsendte høringsmateriale, når så få reagerer, men desværre ikke, så nu er det stadfæstet, at de 2 nævnte bestemmelser er gældende pr. 1. juli 2021.

Vi har efterfølgende indsamlet data fra Miljøstyrelsen om hvor mange Certifikater, der ansøges om på fugle mm. og gennemgået argumentationen for gennemførelse af brugerbetaling på CITES-området.

Et blandt flere argumenter fra LDF er, at vore medlemmer f.eks. skal ansøge om CITES-certifikater på Blåstrubet conure, Pyrrhura cruentata. Med en pris på ca. 400 kr. er det næppe sandsynligt, at nogen i fremtiden vil ansøge om CITES-certifikater til 450 kr. pr. certifikat på denne art, og dermed er Miljøstyrelsen, efter vores opfattelse, medvirkende til at skabe et ”illegalt” marked.

Det samlede materiale er nu sendt som en klage til Miljøminister Lea Wermelin, og vi er bekendt med at Nordisk Herpetologisk Forening har gjort det samme.

CITES-certifikater er oprindeligt indført for at dokumentere, at en dyre- eller planteart er af lovlig herkomst, enten som opdrættet eller på anden måde fremavlet eller indført som levende individ efter de gældende bestemmelser på indførselstidspunktet.

Derfor er det også, efter vores opfattelse, et paradoks, at man nu, efter at Danmark har haft gratis certifikater siden 1977, vælger brugerbetaling.

For at opfylde EU Forordningen og FN’s Washingtonkonventionens intentioner om kontrol med handel med truede levende vilde dyr og planter, så burde en af forudsætningerne være, at certifikaterne blev stillet gratis til rådighed, så dyreejere, i så vidt omfang som muligt, ville benytte ordningen med at ansøge om CITES-certifikater.

Indførsel af brugerbetaling er efter LDF’s opfattelse, den helt forkerte retning at gå, men desværre er Danmark blevet inspireret af andre europæiske lande, hvor kun lande som Italien, Frankrig, Tjekkiet, Norge og Irland stadig holder fanen høj.

CITES certifikater i Europa – status på betaling – 28/10 2021

Italien Gratis

Tjekkiet Gratis

Frankrig Gratis

Norge Gratis

Irland Gratis

Portugal (45 Euro)

Spanien 30 Euro

Tyskland 40 Euro

England 32£ for de 1. unge i et kuld, 1,50£ for de følgende i kuldet

Sverige 350 Sv. kroner

Belgien 20 Euro

Holland 15 Euro

Polen 5-6 Euro afhængigt af delstat

Med venlig hilsen Povl Jørgensen